wróć
Polski Związek Alpinizmu
Kanioning - Informacje > Komisja Kanioningowa

Komisja Kanioningowa

Opublikowano: 18-06-2013; 0:02 przez mteg | Modyfikacja: 10-03-2016; 23:31 przez mteg

Komisja Kanioningowa zajmuje się koordynowaniem działalności kanioningowej stowarzyszeń, organizacji i osób zrzeszonych w PZA.

Komisja została powołana na roczną kadencję i podlega Zarządowi PZA.

Do zadań KK należy w szczególności:

 • unifikacja technik i stworzenie ogólnego programu szkoleniowego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, dostępnego dla organizacji i osób uprawiających kanioning w ramach PZA. W czasie tworzenia programu działania przeprowadzane będą w ramach współpracy z TOPR
 • reprezentowanie środowiska ludzi uprawiających kanioning wobec innych organizacji krajowych i międzynarodowych (tj. ministerstwo sportu, dyrekcje parków narodowych, zagraniczne federacje narodowe)
 • organizowanie oraz prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów doskonalących,
  wspieranie inicjatyw sportowych i eksploracyjnych podejmowanych przez stowarzyszenia i kluby
 • propagowanie idei ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kanioningowego

Komisję Kanioningową tworzą:

 • Jacek Broński — przewodniczący KK, autoratownictwo i ratownictwo
 • Aleksander Dobrzański — członek KK, zagadnienia techniczne, projekty ekiperskie, wyprawy zagraniczne
 • Joanna Jędrys — członek KK, wyprawy i kontakty międzynarodowe
 • Marcin Sikora — członek KK, szkolenie wodne, wyjazdy zagraniczne
 • Zbigniew Tabaczyński — sekretarz KK, zagadnienia techniczne, projekty ekiperskie

Zalecenia Komisji Kanioningu przy Polskim Związku Alpinizmu

Z członkami komisji można się skontaktować pisząc pod adres kk@pza.org.pl oraz pod prywatnymi adresami mailowymi.

Partnerzy
Partnerzy techniczni