wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Taternictwa Jaskiniowego - Informacje > Dostęp do jaskiń w Polsce

Dostęp do jaskiń w Polsce

Opublikowano: 27-04-2016; 10:27 przez mteg | Modyfikacja: 5-07-2022; 13:15 przez Barbara_Batko

Tatry

Dostęp do jaskiń w Tatrzańskim Parku Narodowym jest regulowany rozporządzeniami Dyrektora Parku. Aktualne rozporządzenie umożliwia wejścia o charakterze sportowym, rekreacyjnym i szkoleniowym do 25 jaskiń osobom legitymującym się kartą taternika, posiadającą specjalną licencję TPN (dotyczy szczególnie obcokrajowców) lub znajdującym się pod opieką instruktora taternictwa jaskiniowego. Każde wyjście musi zostać zarejestrowane w systemie elektronicznym, dostępnym pod adresem http://jaskinie.tpn.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Rezerwat „Sokole Góry”

Na mocy ustaleń pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach a Polskim Związkiem Alpinizmu, członkowie klubów zrzeszonych w PZA są zwolnieni na zasadzie odstępstwa z zakazu wstępu do niektórych jaskiń na terenie rezerwatu.

Zezwolenie RDOŚ dotyczy jaskiń: Urwistej, Koralowej, Olsztyńskiej, Wszystkich Świętych oraz Studnisko. Za wyjątkiem Studniska, jaskinie dostępne są w okresie 15.04. – 15.11. Jaskinia Studnisko jest dostępna w okresie 1.09. – 15.11.

Warunkiem skorzystania z zezwolenia jest dokonanie przez kierownika wyjścia wpisu w elektronicznym systemie rejestracji, który dostępny jest pod adresem http://skaly.pza.org.pl. Kierownik wyjścia musi posiadać kartę taternika jaskiniowego, zaś wszystkie osoby biorące w nim udział muszą być adekwatnie przeszkolone lub znajdować się pod opieką instruktora taternictwa jaskiniowego PZA. Należy również przestrzegać warunków zezwolenia dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przyrody wyświetlanych w systemie rejestracji każdorazowo przed zapisaniem się na konkretną datę.

Partnerzy